A- A A+

Apakah itu Pengecualian Penggunan Terapeutik (Therapeutic Use Exemptions, TUE)?

TUE adalah kebenaran bertulis untuk menggunakan bahan atau kaedah terlarang bagi tujuan perubatan. Atlet yang menggunakan bahan atau kaedah terlarang wajib mengemukakan permohonan TUE kepada ADAMAS, persatuan antarabangsa atau penganjur kejohanan sesebuah acara sukan. Sila rujuk pihak ADAMAS untuk mengetahui dengan lebih lanjut.

 

TUE hanya akan diberikan jika

  • Kesihatan anda akan terjejas teruk jika tidak menggunakan bahan/kaedah terlarang tersebut.
  • Penggunaan bahan/kaedah terlarang tidak membantu meningkatkan prestasi anda
  • Tiada alternatif lain selain daripada menggunakan bahan/kaedah terlarang tersebut

SILA DAPATKAN TUE YANG SAH SEBELUM MENGAMBIL SEBARANG BAHAN ATAU KAEDAH LARANGAN!

Carta Alir Permohonan TUE

Pautan

LAPORKAN PADA KAMI

Bantu kami melindungi sukan di Malaysia

Periksa ubat dan makanan tambahan anda

Global Dro

Informed Spot 

Maklumat Whereabouts

 ADAMS

Go to top