PROGRAM INTERNATIONAL YOUTH EXCHANGE AND CONFERENCE (IYEC)

Cheras, 17 Oktober 2022 – Program International Youth Exchange and Conference (IYEC) merupakan program antarabangsa bertemakan "The Role of Youth for a Sustainable Future" yang bertujuan memberi pengalaman dan perkongsian tentang pelaksanaan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG).

Sesi perkongsian yang dilaksanakan di IYC sedikit sebanyak dapat meningkatkan kefahaman dan keupayaan peserta dalam melaksanakan program-program yang melibatkan aspek kepimpinan, kerja sepasukan, kesukarelawan, daya juang,pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah.

Program ini merupakan anjuran Yayasan Indonesian Youth Action (IYA) dan juga Yayasan Indonesian Youth and Culture (IYC).